Balónková zvířátka


Máte doma malého raubíře, na kterého už Äeká oslava narozenin, kam sibude moci poprvé pozvat své kamarády, které bÄ›hem svého života staÄil získat? ChtÄ›li byste mu tedy vystrojit oslavu, na které by si spoleÄnÄ› s kamarády užil pořádnou legraci a jen tak na takové narozeniny nezapomnÄ›l? Potom je tu pro Vás perfektní nabídka! Na oslavÄ› VaÅ¡eho malého raubíře může kouzlit kouzelník, který je nÄ›které triky také nauÄí. PÅ™iveze si spoustu dlouhých balonků, ze kterých si spoleÄnÄ› udÄ›lají roztomilá zvířátka, kouzelník jim pozdÄ›ji vytáhne minci za uchem a ukáže, že pozná kartu, kterou z balíÄku samy vytáhly. Zajímal by Vás takový kouzelnický program? Pak nás urÄitÄ› kontaktujte!

Zábava pro malou i velkou skupinu dětí

Nezáleží na tom, zdali bude na oslavÄ› pÄ›t dÄ›tí anebo jestli jich bude patnáct. Kouzelník si s nimi hravÄ› poradí a zaujme je vÅ¡echny svým Äarováním a triky. Pro dÄ›ti je velice zábavné, když se mohou setkávat s vÄ›cmi, které jsou pro nÄ› záhadné. Nechají si od kouzelníka vyrobit nejrůznÄ›jší balónková zvířátka a také si pak každé z dÄ›tí odnáší své.

Posted in Nezařazené