Důležitým procesem je sušení dřeva


Vzhledem k tomu, že se většina přepravních palet vyrábí ze dřeva, je zapotřebí tento materiál ochránit před škůdci a jinými destrukčními vlivy. Nejdůležitějším procesem je tepelné ošetření. Při něm dochází k vysoušení dřeva na ideální vlhkost.poskládané dřevo, příprava na sušení

  • Aby byl tento proces skutečně efektivní, je nutné dosáhnout teploty nad padesát stupňů Celsia.
    • Tato teplota musí probíhat v nejširší části špalku po dobu třiceti minut.

Celý proces sušení je řízen moderními technologiemi. Jak dlouho bude samotné sušení trvat se nedá často dost dobře předem určit. Záleží na mnoha faktorech. Jedním z nich je například množství vysoušeného materiálu a druhým faktorem může být venkovní teplota.

  • Tepelné ošetření tak může trvat tři hodiny, ale může se protáhnout až na osm hodin.

Ošetřené palety jsou vybavené příslušným certifikátem. Palety, které jsou tímto způsobem ošetřené, jsou provozovnou označené jejím číslem. Procesem sušení procházejí také dnes nejvíce využívané palety – Europalety. Veškeré parametry těchto přepravních pomůcek jsou přesně dané podle mezinárodních norem. Jediný údaj, ve kterém se mohou rozcházet, je hmotnost. Ta je právě závislá na vlhkosti použitého dřeva.větší množství poskládaných starších přepravních palet

Oprava je výhodnější nežli výroba nového kusu

Palety, které se používáním poškodily, se mohou v příslušné provozovně opravit. Oprava je ve většinou případech ekonomicky výhodnější nežli výroba nového kusu.

  • Od opravy se ustupuje pouze v případech, kdy je paleta nenávratně poničena.
  • Což znamená například hnilobou nebo plísní.

Oprava palety je také logicky vhodnější i z důvodu ochrany životního prostředí. Provozovny, které opravují Europalety, musejí mít potřebný certifikát. Jinak palety paletymorava.cz ztrácejí své označení EURO.

  • Opravená přepravka musí mít také označení, že k tomuto procesu došlo.
  • Z Europalety lze tedy vyčíst celou její historii.