Potřeby, služby a statky

Začneme základními pojmy o ekonomice, které bychom měli všichni znát.
Ekonomieje společenská věda, která se zabývá ekonomikou.
Mikroekonomiese zabývá chováním jednotlivých firem či domácností.
Makroekonomiese zabývá chováním celku (státu).
Ekonomikajsou veškeré činnosti vedoucí k uspokojování potřeb, získávání zdrojů, jejich zpracování a vytváření statků, statky, služby a zdroje.
nástěnka a cvočky.png

POTŘEBY

Potřeby jsou požadavky, které si člověk uvědomuje a při jejich neuspokojení má pocit nedostatku. Jsou základem celé ekonomiky a jsou uspokojovány pomocí statků a služeb.

Druhy:

–          hlavní – např. vzdělání (statek učebnice, služba škola)/ doplňkové potřeby
–          fyzické – jsou dány biologickou potřebou člověka (pohyb, jíst, pít, oblékat se)/ duševní – jsou dány rozvojem myšlení, a tím, že člověk žije ve společnosti
–          individuální – potřeba jedince, sám od sebe chce uspokojit potřebu, financovány ze soukromých zdrojů/ kolektivní – potřeba kolektivu, financování z veřejných zdrojů
–          hmotné/ nehmotné
–          současné/ budoucí

SLUŽBY

Určité činnosti, pomocí kterých uspokojujeme naše potřeby, jejich výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (bankovní služby, zdravotní služby).
 
ž   neskladovatelné – služby nelze vyrábět do zásoby
ž   nedělitelné – poskytnuté služby nelze nijak dělit
ž   nehmotné – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu
fixa na papír.jpg 

Druhy:

1.       podle výsledku (výstupu)
a)       výrobní – výsledkem je hotový výrobek, např. služby na zakázku, švadlena
b)      nevýrobní – výsledkem není hotový výrobek, např. oprava a úprava, osobní (kadeřnictví), věcné (autoservis)
 
2.       podle charakteru
a)       ekonomické – finanční služby, doprava, obchod
b)      sociální – zdravotnictví, školství, kultura
 
3.       podle způsobu úhrady
a)       placené – cena služby vzniká na trhu
b)      neplacené – veřejné služby poskytované státem, jsou uhrazovány z daní

STATKY

Určité předměty k uspokojování našich potřeb, cokoli, co zvyšuje užitek.
 
Veřejné statky a služby:
–          veřejná osvětlení, obrana státu, získávání je zdarma, ale ve skutečnosti jsou poskytované státem a financované z našich daní
–          každý člověk má jiné potřeba, některé jsou stejné, některé jsou jiné
–          potřeby se vyvíjejí a rostou
–          tyto dvě skutečnosti jsou důsledkem podstaty člověka a vlivem společnosti a okolí
 

Životní úroveň

Měřítkem je uspokojování potřeb. Je to míra uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb a tužeb jednotlivce či skupiny statky a službami.
složky životní úrovně:
1.       množství a kvalita spotřebovaných statků a služeb
2.       množství a kvalita spotřebovaných veřejných statků a služeb
3.       úroveň životních podmínek (životní prostředí)