Voda v domácnosti

Ne, není to jen problém vaší domácnosti, ale všech. Toto však musí také řešit hlavně velké provozovny, kde je spousta zaměstnanců a velká spotřeba všeobecně. To, co platí u vás doma v tisícikorunách v souvislosti s vodou, tak si to třeba sto krát vynásobte a hned uvidíte, že ten problém může být o mnoho větší. Ale to nás nyní pálit nebude, vy se dozvíte něco o tom co je termostatická baterie. A i ona má vliv na spotřebu a tedy cenu, kterou zaplatíte.

Pokud se s tímto termínem setkáváte poprvé, stručně nastíním oč kráčí. Nejprve tedy k oné spotřebě.

U normální baterie chvíli trvá, než ji seřídíte na požadovanou teplotu. Zde tento problém odpadá, protože teplota je nastavena prakticky ihned. Jak je to možné? Je to dáno „vnitřní výbavou“. Systém je totiž vybaven velkým úhlem otáčení kohoutu k vnitřní regulaci teploty vody. Proto se skoro okamžitě a s maximální přesností dosáhne teploty, kterou potřebujeme.

moderní umyvadlo

Další výhodou je to, že se teplota vody nezmění, ani když soused připojený na stejný řad pustí vodu kdekoli. U obyčejné baterie by pokles tlaku ihned zapříčinil změnu. Zde se však teplota udrží na stejné teplotě, i když tlak poklesl. A opět je to dáno vnitřní výbavou.

Největší plus však je ochrana lidského zdraví. Tyto baterie jsou totiž z výroby nastaveny na teplotu, kterou si určil výrobce, a to je většinou třicet osm stupňů Celsia. Takže nemůže dojít k opaření ani omylem. Máte li děti, nebo jinou osobu, která není moc soběstačná, jistě hodně oceníte. A pokud byste přece jen chtěli vyšší teplotu, je nutno zmáčknout tlačítko, tedy jakýsi ochranný prvek.

moderní koupelna

To jsou jen tři náhodně vybrané věci, které vám osvětlily výhody termostatické baterie. Již jen tyto jistě stojí za úvahu při koupi nové.

Proto když budete baterii měnit, pečlivě zvažte koupi toho důležitého výrobku, uvidíte, že nebudete litovat.